circuit-boards

עריכת מעגלים מודפסים היא מקצוע מיוחד. אנו רואים בו שלוב של אומנות ומדע.

מצד אחד נדרשת הבנה מעמיקה באלקטרוניקה עם הדגשים מיוחדים לעריכה. מצד שני המעגל צריך להיות מצומצם בשטחו,ואסתטי במראהו.כל זה בלוחות זמנים של התעשייה המודרנית.

אנו רואים בכל מעגל חדש  יצירת אומנות בפני עצמה, ואנו נהנים לספק את הידע והיכולות שלנו לכל דורש.