BaRaK PCB Design

העורך שלי בצפון

 
  • brk_eng@netvision.net.il
  • 81 40 678 04

לקוחות

לקוחותינו הם חברות הייטק מכל התחומים: רפאל, SCD, מל"מ, מילפר ופולריס מהתעשייה הבטחונית, אינטל עם מגוון תחומים, TDK-Lambda ואלתם מתחום ספקי הכח, חברת CBYOND מהתחום הרפואי וחברות שונות מתחומי כרטיסים חכמים ו RF.
 
הכרטיסים שפתחנו נמצאים כיום בכל תחומי החיים שלנו, החל מהרגע שנוחתים בארץ (המסדרון הנייד המתחבר למטוס) בכרטיס החנייה האלקטרוני -איזי-פארק, במגוון ציוד רפואי בבתי חולים, במצלמות אינפרה אדומות משוכללות ועד למכ"מ טיל החץ.
 
נשמח לצרף אותכם למעגל הלקוחות המרוצים שלנו.
 
בין לקוחותינו חברות מאיזור המרכז, אשר מעדיפות לעבוד איתנו בגלל איכות העבודה והשירות.